Bułgaria Last Minute

Wycieczki, wczasy, wakacje w Bułgarii

Szukaj Last Minute

Korzystaj?c z wyszukiwarki prosz? wybra? odpowiedni termin, kierunek i miasto wylotu.

System wy?wietli aktualne oferty

Je?li maj? Pa?stwo problemy z wyszukaniem danej oferty - prosimy o kontakt - nasi konsultanci przygotuj? zestawienie najciekawszych ofert spe?niaj?ych Pa?stwa oczekiwania

Prosz? wybra? hotel o okre?lonym standardzie i formie wy?wienia i wype?ni? formularz rezerwacyjny.

 

Istniej? dwa rodzaje rezerwacji:

 

- pe?na - Rezerwuj i przejd? do p?atno?ci

Po klikni?ciu przycisku "Rezerwuj i przejd? do p?atno?ci" otworzy si? nowe okno z formularzem rezerwacji.

Wype?nij formularz, potwierd? dane i dokonaj p?atno?ci online. Po pozytywnie dokonanej p?atno?ci system zarezerwuje miejsca w samolocie i hotelu.Rozliczenia transakcji kart? kredytow? i e-przelewem przeprowadzane s? za po?rednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

- wst?pna - Wy?lij zg?oszenie

Wys?anie zg?oszenie nie zobowi?zuje do zakupu oferty turystycznej, nie gwarantuje te? blokday miejsc w hotelu i samolocie.

Oznacza z?o?enie wst?pnej rezerwacji w formie zapytania , ktra nie wi??e si? z ?adnymi kosztami i zobowi?zaniami.

Po otrzymaniu zg?oszenia nasz konsultant skontaktuje si? z Pa?stwem w godzinach pracy biura, w celu ostatecznego potwierdzenia rezerwacji. Zg?oszenie nie gwarantuje dostepno?ci oferty w p?niejszym terminie.

Po wys?aniu formularza nasz konsultant skontaktuje si? z Pa?stwem w celu sfinalizowania formalno?ci:

- zostanie przygotowana i wys?ana do Pa?stwa umowa, ktra nale?y podpisa? i odes?a? na nasz faks 061 278 63 67 lub email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- nast?pnie prosimy o wp?ate zaliczki lub ca?ej nale?no?ci na konto Ing 19 1050 1520 1000 0023 2598 4728  prosz? w nazwie przelewu poda? nr rezerwacji, imi? i nazwisko

- po zaksiegowaniu wp?aty prze?lemy potwierdzenie rezerwacji

 

co po sfnializowaniu umowy?

- na 2 dni przed wylotem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia godzin przelotu

- na 2 godz przed planowanym startem samolotu na lotnisku odbior? Pa?stwo bilety i pozosta?e dokumenty podr?y

 

Warunki ew. rezygnacji z udzia?u w imprezie turystycznej zgodnie z aktualnymi warunkami uczestnictwa touroperatora organizuj?cego wybrany wyjazd.

Dane osobowe s? chronione zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposb uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom trzecim.